ឯកឧត្ដម អ៊ី ឈាន បានឆ្លៀតពេលដើរហាត់ប្រាណ និងចូលសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់ដងផ្លូវ ក្នុងទីរួមខេត្តប៉ៃលិន


ឯកឧត្ដម អ៊ី ឈាន រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងកាពារជាតិ និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តប៉ៃលិន បានឆ្លៀតពេលដើរហាត់ប្រាណ និងចូលសំណេះ​សំណាលសួរសុខ​ទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់ដងផ្លូវ ក្នុងទីរួម​ខេត្តប៉ៃលិន ប្រកបដោយភាពស្និទស្នាលនិងរីករាយ ក្រោម​ម្លប់សន្តិភាព និងភាពសម្បូរសប្បាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។