សមាគមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ ស្វាគមន៍ និងគាំទ្រយ៉ាងក្លៀវក្លាចំពោះវត្តមានសម្តេចតេជោនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន-អូស្ត្រាលី នាខែមីនាខាងមុខ