សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល


[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text][fusion_one_fourth last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/fusion_text][fusion_person name=”ឯកឧត្តម គឹម ធា” title=”H.E Kim Thea” picture=”https://www.cpp.org.kh/wp-content/uploads/2015/12/default_user-e1449285489321.jpg” linktarget=”_self” pic_style=”none” hover_type=”none” content_alignment=”center”]សមាជិក
Member[/fusion_person][fusion_text][fusion_text][/fusion_one_fourth][/fusion_text][fusion_person name=”ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈ” title=”H.E Lay Vannak” picture=”https://www.cpp.org.kh/wp-content/uploads/2015/12/default_user-e1449285489321.jpg” linktarget=”_self” pic_style=”none” hover_type=”none” content_alignment=”center”]សមាជិក
Member[/fusion_person][fusion_text][/fusion_one_fourth][fusion_one_fourth last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][fusion_fusion_person name=”ឯកឧត្តម កើត សុធា” title=”H.E Kert Sothea” picture=”https://www.cpp.org.kh/wp-content/uploads/2015/12/default_user-e1449285489321.jpg” pic_link=”” linktarget=”_self” pic_style=”none” hover_type=”none” background_color=”” content_alignment=”center” pic_style_color=”” pic_bordersize=”” pic_bordercolor=”” pic_borderradius=”” icon_position=”” social_icon_boxed=”” social_icon_boxed_radius=”” social_icon_colors=”” social_icon_boxed_colors=”” social_icon_tooltip=”” email=”” facebook=”” twitter=”” instagram=”” dribbble=”” google=”” linkedin=”” blogger=”” tumblr=”” reddit=”” yahoo=”” deviantart=”” vimeo=”” youtube=”” pinterest=”” rss=”” digg=”” flickr=”” forrst=”” myspace=”” skype=”” paypal=”” dropbox=”” soundcloud=”” vk=”” class=”” id=””]សមាជិក
Member[/fusion_person][/fusion_one_fourth][fusion_one_fourth last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/fusion_text][fusion_person name=”ឯកឧត្តម ឡី ចាន់ឆាយ” title=”H.E Ley Chanchhay” picture=”https://www.cpp.org.kh/wp-content/uploads/2015/12/default_user-e1449285489321.jpg” linktarget=”_self” pic_style=”none” hover_type=”none” content_alignment=”center”]សមាជិក
Member[/fusion_person][fusion_text][/fusion_one_fourth][fusion_one_fourth last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/fusion_text][fusion_person name=”ឯកឧត្តម ស ថាវី” title=”H.E Sor Thavy” picture=”https://www.cpp.org.kh/wp-content/uploads/2015/12/default_user-e1449285489321.jpg” linktarget=”_self” pic_style=”none” hover_type=”none” content_alignment=”center”]សមាជិក
Member[/fusion_person][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]