សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រះវិហារ បន្តចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនប់អាងទឹក អូរកំបោរ


ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនប់អាងទឹក អូរកំបោរ មានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំរីករាយ ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រែវស្សា ចំនួន ៥០០ ហិកតា ស្រែប្រាំង ចំនួន ០៨ ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំ ចំនួន ០៥ ហិកតា ៕