លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិតកាលទី៤


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៨នេះ លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិតកាលទី៤ នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតភូមិភាគ៦ការិយាល័យ៦០០៣សាលាបឋមសិក្សាក្រុងព្រះសីហនុក្រុងស្វាយរៀង។