លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤


ព្រឹកថ្ងៃទី២៥ខែកុម្ភ:ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អ្នកតំណាងរាស្ត្រ​មណ្ឌលប៉ៃលិន បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតភូមិភាគ៤ (វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ក្រុងទេពនិម្មិតប៉ៃលិន) ។