មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រែវែង បានដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តខ្នាតមធ្យម


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រែវែង បានដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តខ្នាតមធ្យម ចំនួន ០១ គ្រឿង ដើម្បីអន្តរាគមន័បូមទឹកពីទន្លេតូចព្រែកជ្រៃ ទៅសង្គ្រោះដំណាំស្រូវប្រាំងជួបការខ្វះខាតទឹកប្រមាណ ២៥៥ ហិកតា របស់បងប្អូនប្រជាកសិករ ស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកតាសរ ស្រុកពោធិ៍រៀង ខេត្តព្រៃវែង ។