សកម្មភាពសាងសង់ស្ថានីយ៍បូមទឹកថ្មី លូ៥

29097

សកម្មភាពសាងសង់ស្ថានីយ៍បូមទឹកថ្មី លូ៥ មានសមត្ថភាពបូមទឹក ៨ម៉ែត្រគូបក្នុង១វិនាទី សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅខាងកើត និងខាងត្បូងព្រលានយន្តហោះ

 29096

 29095

 29094