ទំនប់អាងទឹកអូរម្នាស់ ត្រូវបានក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ធ្វើការសាងសង់ឡើងវិញ

29869

ទំនប់អាងទឹកអូរម្នាស់ ត្រូវបានក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ធ្វើការសាងសង់ឡើងវិញ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកឱ្យការស្រោចស្រព ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងឃុំកោះចិន ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល ។ ការងារសាងសង់ឡើងវិញនេះ រួមមាន ៖
– សាងសង់ឡើងវិញទំនប់អាងទឹក ប្រវែង ៦.៤០០ ម
– សាងសង់សំណង់សិល្បការ សរុបចំនួន ០៨ កន្លែង ។
ក្រោយពេលសាងសង់ឡើងវិញរួច ទំនប់នេះ នឹងផ្តល់ទឹកស្រោចស្រពដល់ផ្ទៃដីដំណាំស្រូវប្រាំងប្រមាណ ១៨៩ ហិកតា និងទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំកោះចិន ស្រុកពញាឮ ។

 29868

 29870

 29871

 29864

 29862

 29863

 29860

 29866