ប្រឡាយមេ នៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរខ្លុង ត្រូវបានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តស្ទឺងត្រែង ធ្វើការជួសជុល ស្តារឡើងវិញ

29894

ប្រឡាយមេ នៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរខ្លុង មានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំសាមឃួយ ស្រុកសេសាន ត្រូវបានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តស្ទឺងត្រែង ធ្វើការជួសជុល ស្តារឡើងវិញ ក្រោយរងការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំ ២០១៧ កន្លងទៅ ។ ប្រឡាយមេនេះ មានប្រវែង ៥.២៣៥ ម និងមានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ២៨០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ១៩០ ហិកតា ។

Main Canal of Ou Klong Hydrology System located at Sam Khouy Commune, Se San District was rehabilitated by Steung Treng Provincial Department of Water Resources and Meteorology after ruined by flooding in 2017. This Canal has 5,235 meters length with capability to irrigate over 280 hectares of Rainy-season rice field and 190 hectares of Dry-Season rice field.

 29895

 29896

 29897

 29893