ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនកងកម្លាំង នៅតាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ

30698

ខេត្តស្ទឹងត្រែង, ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនកងកម្លាំងដែលកំពុងឈរជើង ការពារបូរណៈភាពទឹកដី នៅតាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ។

Strung Treng Provice, Friday 23, March 2018

H.E. Hun Maneth visits the Forces that are stationed in the protection of Cambodian territory along the Cambodian-Lao border.

 30700

 30701

 30702

 30703

 30697

 30696

 30694

 30695