សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តស្វាយរៀង ធ្វើការថែទាំម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តខ្នាតមធ្យម (៦៥ សេះ)

30843

ទន្ទឹមនឹងការប្រើប្រាស់ដើម្បីអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះដំណាំស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តខ្នាតមធ្យមខាងលើ ក៏ត្រូវបានទទួលការពិនិត្យ ថែទាំជាប្រចាំពីសំណាក់មន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរផងដែរ ។​

 30845

 30844

 30842

 30841