ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ

31130

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ ដឹកនាំដោយ លោក ឆេង សុទ្ធ អនុប្រធាន នាយកដ្ឋាន បានចុះ​ត្រួតពិនិត្យ បច្ចេក​ទេស វាយតម្លៃ ១០០% ចំនួន ០២គម្រោង​ ក្នុងនោះគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម ប្រវែង ៣.៩គម និង លូ ០៤ កន្លែងនៅឃំុព្រៃគុយ ស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំ​ និងស្ថាបនាផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហមប្រវែង​ ៦២០០ ម និងលូប្រអប់ ០២ កន្លែងនៅឃំុយាង ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ។

 31130

 31129

 31128

 31127

 31131