លោកជំទាវ គ្រួច សំអាន បានសំណេះសំណាល ជាមួយគ្រួសារមានកូនភ្លោះ៣ នៅភូមិឃ្លះសណ្តា

31339

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ គ្រួច សំអាន ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ព្រៃវែង បានសំណេះសំណាល ជាមួយគ្រួសារមានកូនភ្លោះ៣ នៅភូមិឃ្លះសណ្តាយ សង្កាត់ពងទឹក និងបានចូលរួមថវិកា ១០០ដុល្លា កន្សែកពោះគោ ០៣ និងសារ៉ុង០៣។ ជាមួយគ្នា ក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ មេភូមិ អនុភូមិ និងអ្នកចូលរួម សរុបថវិកា ៥០ម៉ឺនរៀល។

 31337  31338

 31336