មីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៥ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅទីក្រុងBrisbane


ទីក្រុងBrisbane ៖ល្ងាចថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នេះក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនប្រចាំទីក្រុងBrisbane បានរៀបចំមីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៥ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨ មិថុនា ១៩៥១ – ២៨ មិថុនា ២០១៦) ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កុយ គួង ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ និង ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព ប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ ឯកឧត្តម ស៊ូនី វង្សវិសិដ្ឋ ប្រធានក្រុមការងារប្រចាំតំបន់Brisbane ។

Kim Santepheap 24-6-2016 (3)

Kim Santepheap 24-6-2016 (2)

Kim Santepheap 24-6-2016 (5)

Kim Santepheap 24-6-2016 (7)

Kim Santepheap 24-6-2016 (11)

Kim Santepheap 24-6-2016 (12)