ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ធ្វើការសាកល្បងក្បាលរថភ្លើងលើផ្លូវដែកថ្មី


នៅរសៀលនេះ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ធ្វើការសាកល្បងក្បាលរថភ្លើងលើផ្លូវដែកថ្មី ពីវត្តតាំងកសាងដល់ព្រលានយន្តហោះ។
ចំពោះមុខ នឹងដាក់អោយដំណើរការរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរប្រភេទ Tramway ផលិតនៅប្រទេសមុិចសុិកូ ដែលនឹងដឹកមកដល់ឆាប់ៗនេះ។

This afternoon, Ministry of Public Works and Transport test the new rail line from Tang Krosiang Pagoda to the Airport.
The Mexican-made Tramway trains will soon be launched.

 31975

 31974

 31973

 31972