អភិបាលក្រុងព្រៃវែង បានដឹកនាំយុវជន និិងសិស្សានុសិស្ស 800នាក់ សំអាតអនាម័យ ដើម្បីអបអរសាទ សង្រ្កានព្រៃវែង


ព្រឹកថ្ងៃ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
លោកម៉ននី បណ្ឌិត អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុងព្រៃវែង និងលោកប្រធានមន្ទីរបរិស្ថាន លោកចៅសង្កាត់ ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កំពង់លាវ មេភូមិគ្រប់ភូមិ លោកនាយកសាលា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ យុវជន យុវនារី ពិសេសសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ សរុបប្រហែណជា ៨០០នាក់ ដើម្បីចូលរួមសំអាតអនាម័យ បរិស្ថានតាមច្រាំងមាត់ទន្លេ មុខផ្សាក្រុងព្រៃវែងចាប់តាំងពីចំនុច មុខសាលខេត្ត រហូតដល់ចំនុចចុង នៃច្រាំងទន្លេ( សណ្ឋាគារណាវី) ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង។

លោកម៉ននី បណ្ឌិត អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុងព្រៃវែង បានលើកឡើងថា ក្រុងព្រៃវែងជាកន្លែងដែលត្រូវបានជ្រើសរើស សំរាប់សង្រ្កានព្រៃវែង ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ ពិតជាមានមោទនភាព សំរាប់កម្មវិធីដ៏ធំបែបនេះ និងមុខមាត់របស់ខេត្តព្រៃវែង ដូចនេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អ ត្រូវនាំគ្នាចូលរួមសម្អាតអនាម័យ អោយបានស្អាតដើម្បទីក្រុងយើងស្អាតទាំងអស់គ្នា។

Mr. Morny Bandith Leads 800 Youths and Students to Clean Up the Mess to Prepare for the Upcoming Sangkran Prey Veng

Saturday Morning 31 march 2018
========================

Mr. Morny Bandith, Prey Veng Municipal Governor accompanied by Director of Department of Environment, Local Authority and citizens in total of 800 people has joined to clean up the mess along the Riverbank from Prey Veng Market to the end of Riverbank in Kampong Leav District, Prey Veng City, Prey Veng Province.

 31965

 31966

 31967

 31969

 31970

 31968

 31971