គណៈប្រតិភូខេត្តព្រះសីហនុ នឹងចូលរួមក្នុងវេទិកាសន្ទនាថ្នាក់អភិបាលខេត្ត/ក្រុង ចិន-អាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៨

32957

ថ្ងៃទីច័ន្ទ ទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
តាមកម្មវិធីគ្រោងទុក នៅថ្ងៃទី៩ ខែមសា នេះ គណៈប្រតិភូខេត្តព្រះសីហនុ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម យន្ត មីន នឹងចូលរួមក្នុងវេទិកាសន្ទនាថ្នាក់អភិបាលខេត្ត/ក្រុង ចិន-អាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមប្រធានបទៈ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍នាវាសមុទ្រ តាមបណ្តោយផ្លូវសូត្រសមុទ្រ និងចូលរួមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុ ស្តីពីការបង្កើតទំនាក់ទំនង និងសម្ព័ន្ធភាពខេត្តបងប្អូនជាមួយខេត្តហៃណាន។ ក្នុងថ្ងៃនេះដែរ ឯកឧត្តម និងប្រតិភូ ត្រូវបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់សាកល្បងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ទេសចរណ៍លី​ ឆេង ក្នុងតំបន់ប៉អាវ ខេត្តហៃណាន៕

 32957

 32955

 32958

 32954

 32956