ទំនប់អាងទឹក កំពង់លើង ត្រូវបានក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ធ្វើការសាងសង់ឡើងវិញ

33623

ទំនប់អាងទឹក កំពង់លើង គឺជាទំនប់អាងទឹកទី ៧ ដែលត្រូវបានក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ធ្វើការសាងសង់ឡើងវិញសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកឱ្យការដាំដុះ ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំកំពង់អុស ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល ។ ការសាងសង់ទំនប់អាងទឹកនេះឡើងវិញ គឺមានប្រវែង ៨.១០០ ម និងមានបំពាក់សំណង់សិល្បការសរុបចំនួន ០៨ កន្លែង ។ ក្រោយពេលសាងសង់ឡើងវិញរួច ទំនប់នេះ នឹងមានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលបានប្រមាណ ១៥១ ហិកតា ។

The Dam of Kampong Ling Reservoir is the 7th Dam of Reservoir that has been rehabilitated by the Ministry of Water Resources and Meteorology to supply water for planting and daily use of people in Kampong os commune, Ponhea Leu district, Kandal province. The rehabilitation of the dam of reservoir is 8,100 m long and 8 areas of Art Construction. After the rehabilitation, the dam of reservoir will be able to irrigate 151 hectares of Agriculture lands.

 33625

 33624

 33622

 33619

 33620

 33618

 33626

 33627