ឯកឧត្តម ឡុង ឌីម៉ង់ បានថ្លែងសុរន្ទកថាអបអរសាទរឯកឧត្តម Lee Hyuk

31769

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងនាមឯកអគ្គរាជ/រដ្ឋទូតអាស៊ានទាំង ១០ ប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ឯកឧត្តម ឡុង ឌីម៉ង់ ឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានថ្លែងសុរន្ទកថាអបអរសាទរឯកឧត្តម Lee Hyuk អគ្គលេខាធិការថ្មីនៃមជ្ឃមណ្ឌលអាស៊ាន-កូរ៉េ ។ ក្នុងឱកាសនោះដែរ ក៏មានការចូលរួមថ្លែងសុរន្ទកថា អបអរសាទរដោយ លោកជំទាវ Kang Kyung-Wha រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ។

 33730

 33729

 33727

 33726

 33728