ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងិន បាណាល់ ដឹកនាំក្រុមការងារយុវជន ខេត្តព្រៃវែង ចូលរួមពិធីបុណ្យសពគំរប់ខួប៧ថ្ងៃ ឯកឧត្តម អ៊ុំ វណ្ណា


ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងិន បាណាល់ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុុជាខេត្តព្រៃវែង បានដឹកនាំក្រុមការងារ ចូលរួមពិធីបុណ្យសពគំរប់ខួប៧ថ្ងៃ ឯកឧត្តម អ៊ុំ វណ្ណា អតីតអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែង និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារយុវជន គណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុុជាខេត្តព្រៃវែង ដែលឯកឧត្តមជាបុគ្គលដ៏ឆ្នើមម្នាក់ មានស្នាដៃបំរើជាតិមាតុភូមិជាច្រើនកន្លងមក សូមឱ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធឯកឧត្តមទៅបានសុខគតិភព។

CPP Prey Veng 30-6-2016 (4)

CPP Prey Veng 30-6-2016 (2)

CPP Prey Veng 30-6-2016 (5)