សារលិខិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៦៩ ទិវាកុមារអន្តជាតិ ១ មិថុនា