អបអរសាទរ ផ្លូវរថភ្លើងពីបាត់ដំបង-ពោធិ៍សាត់ នឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្ន


អបអរសាទរ ផ្លូវរថភ្លើងពីបាត់ដំបង-ពោធិ៍សាត់ នឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្ន នៅថ្ងៃទី២៩ ឧសភា ២០១៨ ខាងមុខនេះ
ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរពី បោយប៉ែត-សិរីសោភ័ណ-បាត់ដំបង មកពោធិ៍សាត់បានហើយ!