រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានទទួលពានរង្វាន់ សន្តិភាព និងភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងពិភពលោក ពីសម្តេចសង្ឍ ឥណ្ឌា


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និលោកជំទាវ ទេព រង្សុី រួមជាមួយ ឥស្សរៈជនក្នុង និងក្រៅប្រទេស បានទទួលពានរង្វាន់ សន្តិភាព និងភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងពិភពលោក ពីសម្តេចសង្ឍ ឥណ្ឌា នៃសមាគមអ្នកប្រតិបត្តិព្រះសិវៈព្រនាម1008 ( សៀមរាប ៣០ ០៥ ២០១៨ )