វីដេអូៈ សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ថ្វាយថវិកា ១លានដុល្លារ ដល់ព្រះករុណាសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌