ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន ទាមទារអោយ លោក សម រង្ស៊ី បង្ហាញភស្តុតាង ក្នុងការចោទគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជន  បានទាមទារឲ្យលោក សម រង្ស៊ី បង្ហាញភស្តុតាង ក្នុងការចោទប្រកាន់ថា គណបក្សប្រជាជន ជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃអំពើឃាតកម្មលើលោក កែម ឡី។
ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន បានបន្តថា គណបក្សប្រជាជន នឹងមានចំណាត់ការចំពោះការចោទរបស់លោក សម រង្ស៊ី ប្រសិនបើគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់