សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ចារ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ចារ ស្ថិតក្នុងឃុំជាច ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានទំនប់អាងទឹកប្រវែង ២.៨៤៦ ម ប្រឡាយមេប្រវែង ៣.២៨៣ ម និងសំណង់សិល្បការ ១២ កន្លែង ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ចារ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ១.៣៤០ ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំ ២០ ហិកតា ។