លោកអភិបាលក្រុងព្រៃវែង បានចុះជួបសមាជិកបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ១៤០គ្រួសារ ក្នុងសង្កាត់ជើងទឹក ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង


ព្រឹកថ្ងៃ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨លោក ម៉ននី បណ្ឌិត អភិបាលក្រុងព្រៃវែង និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រុង រួមជាមួយលោកប្រធានគណបក្សសង្កាត់ និងក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រួសារគណបក្ស សមាជិកគណៈបក្ស សកម្មជន ក្រុមឃោសនិក ចំនួន ១៤០ គ្រួសារ ស្មើនឹងចំនួន ៤៣៨ នាក់ ស្ថិតនៅភូមិជើងទឹក (ក) សង្កាត់ជើងទឹក ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង