ឯកឧត្តម សំរិទ្ធ សារុន ដឹកនាំប្រជុំក្រុមការងាររៀបចំបុណ្យខួបកំណើតគណបក្សលើកទី ៦៧ និងពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៦


ឯកឧត្តម សំរិទ្ធ សារុន អនុប្រធានខុទ្ទកាល័យគណៈកម្មាធិការកណ្តាលដឹកនាំប្រជុំក្រុមការងាររៀបចំបុណ្យខួបកំណើតគណបក្សលើកទី ៦៧ និងពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៦ (២៩.៦.២០១៨)។