យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៦ នៅស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ, ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧ កក្កដា ២០១៨ ពិធីបើក យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៦ នៅស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។