គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លេខរៀងទី ២០


យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូន “គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា” លេខរៀងទី ២០ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត ២៩ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខនេះ!

អរគុណបងប្អូនខ្មែរឥស្លាម ដែលគាំទ្រឥតងាករេ និងបោះឆ្នោតអោយគណបក្សប្រជាជនតែ១គត់!