សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញជួប សំណេះសំណាល ជាមួយក្រុមយុវជនគណបក្ស ខេត្តព្រៃវែង


សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អញ្ជើញជួប សំណេះសំណាល ជាមួយក្រុមយុវជនគណបក្ស ខេត្ត ព្រៃវែង ចំនួន ៦២៤នាក់ នៅមន្ទីរបក្សខេត្ត។
១០ កក្កដា ២០១៨