ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី៩ នៃសភាតំបន់អាសុី(APA)


រដ្ឋសភា៖ ព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល អនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធាន គណៈកម្មកា រៀបចំ មហាសន្និបាតលើកទី៩ នៃសភាតំបន់អាសុី បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ ត្រៀមរៀបចំ កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិលើកទី១ ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិលើកទី២ និងមហាសន្និបាតលើកទី៩ នៃសភាតំបន់អាសុី(APA)។

Ngorn ngil 8-9-2016 (1)

Ngorn ngil 8-9-2016 (3)

Ngorn ngil 8-9-2016 (7)

Ngorn ngil 8-9-2016 (6)

Ngorn ngil 8-9-2016 (4)