ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ និងលោកជំទាវ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញចូលជួបពិភាក្សា និងទស្សនាក្រុមហ៊ុន Star Times


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងលោកជំទាវ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជួបពិភាក្សា និងទស្សនាក្រុមហ៊ុន Star Times នៃប្រទេសចិន នាថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីឈ្វេងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។
k 15-09-2016 (1)
k 15-09-2016 (6)
k 15-09-2016 (2)
k 15-09-2016 (5)
k 15-09-2016 (3)
k 15-09-2016 (4)
195