មន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចុះចាក់ថ្នាំការពារជម្ងឺ សារទឹកគោ ក្របី បានចំនួន ១៤៩ក្បាល


មន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចុះចាក់ថ្នាំការពារជម្ងឺ សារទឹកគោ ក្របី នៅភូមិដូនស្វា​ ឃុំសំរោងយា​ ស្រុកពួក បានចំនួន ១៤៩ក្បាល ក្នុងនោះ គោ១០២ក្បាល ក្របី ៤៧ក្បាល
លោក នេត ណារ៉ា មន្ត្រីផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាលប្រចាំស្រុកពួក បានសហការជាមួយភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិ អជ្ញាធរ ភូមិឃុំចុះធ្វើការ ចាក់ថ្នាំការពារជម្ងឺសារទឹកគោ ក្របី នៅភូមិដូនស្វា​ ឃុំសំរោងយា​ ស្រុកពួក បានចំនួន ១៤៩ក្បាល ក្នុងនោះ គោ១០២ក្បាល ក្របី ៤៧ក្បាល។