ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បំពាក់មេដាយសហមេត្រី ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្សីប្រចាំកម្ពុជា


ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បំពាក់មេដាយសហមេត្រី ជូនឯកឧត្តម Dmitry TSVETKOV ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្សីប្រចាំកម្ពុជា នៅទីស្តីការក្រសួងនាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

P-Sokhon-16-09-2016 (3)

P-Sokhon-16-09-2016 (2)

P-Sokhon-16-09-2016 (1)