ឯកឧត្តម ហេង ណារ៉េត អញ្ជើញជាអធិបតីសន្និសីទសារព័ត៌មាន អបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិស្តីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូន


ឯកឧត្តម ហេង ណារ៉េត អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថាន ក្រសួងបរិស្ថាន ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន អបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិស្តីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូន (១៦ កញ្ញា) ក្រោមប្រធានបទ៖ ការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូន ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

H-naret-16-09-2016 (2)

H-naret-16-09-2016 (1)