ពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉នយុទ្ធវិធីថ្មើរជើង ឆ្នាំ២០១៨


ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​, ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤​ សីហា ២០១៨ ពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉នយុទ្ធវិធីថ្មើរជើង ឆ្នាំ២០១៨ ប្រកាសតែងតាំងមុខងារ និងបំពាក់ឋានន្តរសក្កិជូននាយទាហាន តំបន់ប្រតិបត្តិកាសឹករង ព្រះសីហនុ។