កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុប និងបណ្តាសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅស្រុកកោះសូទិន


ខេត្តកំពង់ចាម, ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៦ សីហា ២០១៨

នាំយកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំកោះសូទិន និងឃុំកំពង់រាប ស្រុកកោះសូទិន ដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់។
សូមអរគុណដល់អជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បុគ្គលិកសុខាភិបាល កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុប និងបណ្តាសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅស្រុកកោះសូទិន ក៏ដូចជានៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន។