ពិធី​បំពាក់​មេដាយ​មាស​ដល់​កីឡាករ​ជ័យ​លាភី​កីឡារ​ម៉ូតូ​ទឹក


ពិធី​បំពាក់​មេដាយ​មាស​ដល់​កីឡាករ​ជ័យ​លាភី​កីឡារ​ម៉ូតូ​ទឹក សាលី​ អ៊ូមេីត ដែល​បាន​ឈ្នះ​លេ​វិញ្ញាសា Ski Modified បាន​មេដាយ​មាស​មួយ​ និង​មេដាយ​សំរិទ្ធ​មួយ​លើ​វិញ្ញាសា Runabout 1100 Stockក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​កីឡា​ Asian Games​ 2018 នៅ​ប្រទេស ឥណ្ឌូណេស៊ី។