មន្ត្រី​ជំនាញការិយាល័យកសិកម្មស្រុក​ បានចុះចាក់វ៉ាក់សាំងគោ-ក្របី នៅភមិមេលោង ឃុំមៀន​ ស្រុកអូររាំងឪ


នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៩​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០១៨​ នេះ មន្ត្រី​ជំនាញការិយាល័យកសិកម្មស្រុក​ បានចុះចាក់វ៉ាក់សាំងគោ-ក្របី នៅភមិមេលោង ឃុំមៀន​ ស្រុកអូររាំងឪ​ ដោយសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិមេលោង និងភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិ​ ក្នុងនោះចាក់បានគោ ៤៣ក្បាល និងក្របី​ ២៥ក្បាល។