ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ុង ឫទ្ធី បានដឹកនាំលោក Yamamoto Japan ដែលជាដៃគូរវិនិយោគរួមគ្នា ជាមួយនឹងសហការី ចុះមកពិនិត្យមើលការងារសាងសង់សំណង់នាៗ


ថ្ងៃសៅរ៍ ៦រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំច សំរិទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹង ថ្ងៃ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ុង ឫទ្ធី បានដឹកនាំលោក Yamamoto Japan ដែលជាដៃគូរវិនិយោគរួមគ្នា ជាមួយនឹងសហការី ចុះមកពិនិត្យមើលការងារសាងសង់សំណង់នាៗនៅក្នុងតំបន់ឫទ្ធី សែនដី ….។

Saturday, 01 September 2018

H.E Mong Rithy Accompanied Mr. Yamamoto Japan and His Accomplices on Inspecting the Construction in Rithy Sen Area.