ប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រៃវែង បានទទួលគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ហេង រត្នពិសិដ្ឋ


លោក អ៊ុន សុធា ប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត បានទទួលគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ហេង រត្នពិសិដ្ឋ អគ្គនាយកសាធារណការ
អគ្គនាយករង តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ចុះត្រួតពិនិត្យខ្សែផ្លូវដែលរងការខូចខាតដោយទឹកជំនន់មេគង្គ មានផ្លូវខេត្តលេខ 383A, 382A, និង 3PV7 ស្ថិតនៅស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង ដើម្បីវាយតំលៃការខូចខាតនិងធ្វើការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ-ស្ពាន ឡើងវិញនៅពេលទឹកសំរក ។

Mr. Un Sothea, Director of Department of Public Works and Transport Led by Deputy Director of the Ministry Went to Inspect the Damaged Road No. 383 A, 382A and 3PV7 Located in Pea Raing District, Prey Veng Province.