រដ្ឋសភាកំពុងបើកចំហរយ៉ាងទូលាយក្នុងការកែលម្អ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីព


ក្រុមការងារចំពោះកិច្ច នៃតំណាងរាស្រ្តគណបក្ស ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា គឺ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានជួបប្រជុំ នៅរសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នេះដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសហជីព នៅវិមានរដ្ឋសភា។
ជំនួបពិភាក្សានេះ បានធ្វើឡើង ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉ែន បញ្ញា ប្រធានក្រុមការងារចំពោះកិច្ច និងឯកឧត្តម សុន ឆ័យ អនុប្រធាន។
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីព ដែលរដ្ឋសភាបានទទួលពីរាជរដ្ឋាភិបាល មានចំនួន១៧ជំពួក និងចែកចេញជា១០០មាត្រា។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉ែន បញ្ញា បានលើកឡើងថា រដ្ឋសភាបានកំពុងធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីព មានលក្ខណៈប្រសើរ ដែលអាចទទួលយកបានគ្រប់ភាគី ដោយក្នុងនោះ ក្រុមការងារចំពោះកិច្ច នៃគណបក្ស ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា បានជួបជាមួយ ប្រធានសហជីពជាច្រើន នាពេលថ្មីៗនេះ ដើម្បីស្តាប់មតិ យោបល់ របស់ពួកគេ ក្នុងការកែលម្អរ សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ។
ដោយឡែក នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងហេតុដែលរាជរដ្ឋាភិបាល បានភ្ជាប់មកជូន រដ្ឋសភា ជាមួយ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ បានឲ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានសហជីពមូលដ្ឋានចំនួន ៣ ២១៤ សហជីព សហព័ន្ធសហជីព ចំនួន ៨៤ សហព័ន្ធ សហភាពសហព័ន្ធសហជីព ចំនួន១៣ សហភាព និងសមាគមនិយោជក ចំនួន ៥ សមាគម។
សេចក្តីថ្លែងហេតុបានគូសបញ្ជាក់ថា “រាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកបណ្តា សហជីព និងអង្គការវិជ្ជាជីវៈ ទំាងអស់ ជាដៃគូសង្គម ហើយសហជីព និងអង្គការវិជ្ជាជីវៈ ទំាងនេះក៏បានចូលរួមចំណែក ក្នុងការការពារសិទ្ធិ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កម្មករ និយោជិត និងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍជាតិ បើទោះបីជានៅមានការប្រឈមខ្លះក៏ដោយ “។
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានលើកឡើងថា ក្នុងទស្សនៈ ដើម្បីលើកស្ទួយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាព អង្គការវិជ្ជាជីវៈ រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា បានរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសហជីព ដោយអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រង់មាត្រា៣៦ និងច្បាប់ស្តីពីការងារ ត្រង់ជំពូកទី១១ ព្រមទំាងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ខាងការងារលេខ៨៧ និង៩៨។
រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីព គឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តមួយ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីគំាទ្រ ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា។
ជំនួបពិភាក្សា របស់ក្រុមការងារចំពោះកិច្ចនៅពេលនេះ បានពិភាក្សា និងផ្តល់យោបល់ លើមតិយោបល់ ដែលទទួលបានពីប្រធានសហជីព នាពេលកន្លងមាន ដែលមានជាប់ទាក់ទងលើមាត្រាចំនួន ១៩មាត្រា ក្នុងចំណោមមាត្រាទំាង១០០ ក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ។
នៅជាមួយគ្នានេះ ក្រុមការងារចំពោះកិច្ច នៃគណបក្ស ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា បានកំណត់ថា នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលា ពិគ្រោះយោបល់ លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ នាពេលខាងមុខទៀតផង ដើម្បីមានការចូលរួមកាន់តែទូលំទូលាយ ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនេះ ក្លាយជាច្បាប់មួយ ដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេស និងប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដ៕

N.A1 (5)

N.A1 (3)

N.A1 (2)

N.A1 (1)