មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម បានរៀបចំដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកខ្នាតមធ្យម


នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម បានរៀបចំដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកខ្នាតមធ្យម (៦៥សេះ) ចំនួន ០១ គ្រឿងបន្ថែមទៀត ( សរុប ០២ គ្រឿង ) ដើម្បីអន្តរាគមន៍បូមរំដោះទឹកភ្លៀងដែលជ្រាបចេញតាមប្រព័ន្ធលូ ធ្វើឲ្យលិចលង់ភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់បឹងកុក ក្រុងកំពង់ចាម ។