ផែនការរៀបចំស្ថាបនាពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ៤របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ


ក្នុងផែនការរៀបចំលំហូរចរាចរលើ ដងផ្លូវជាតិលេខ៤ អោយបានល្អប្រសើរ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងស្ថាបនាពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ៤ ចាប់ពីរង្វង់មូលចោមចៅដល់ផ្លូវកប់ស្រូវ ដោយបង្កេីតផ្លូវអាទិភាព៣ខែ្សទៅ៣ខ្សែមក ផ្លូវសងខាងចំនួន២ខ្សែទៅ២ខ្សែមក ដាក់លូប្រអប់និងប្រឡាយចំហសងខាង តម្លើងបង្គោលភ្លើងព្រែកជា២ និងសាងសង់ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងចំនួន ២កន្លែង។
គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៦ខែកញាឆ្នាំ២០១៦ ការដ្ឋានសម្រេចបានលទ្ឋផល ៣៥%នៃគម្រោង។

l

l5

l4

l2

l1

l3