ការដ្ឋានបេតុងជញ្ជាំងប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យ សម្រេចបាន ៤០%នៃប្រវែងសរុប ១៤៩៥ម


គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ការដ្ឋានបេតុងជញ្ជាំងប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យ សម្រេចបាន ៤០%នៃប្រវែងសរុប ១៤៩៥ម ចាប់ពីស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យដល់ផ្លូវលេខ ៣៧១