នេះជាសម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក​​ទាំង​៦ ​របស់​ខ្មែរយើង មាន​តម្លៃ​កាត់​ថ្លៃ​មិន​បាន​ ដែលយើងគ្រប់រូបត្រូវតែចង់ចាំ


វប្បធម៌​ដ៏​រុងរឿង​របស់​កម្ពុជា ​តាំង​ពី​អតីត​កាល​រហូត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ឱ្យ​ពិភព​លោក​ស្គាល់កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង ​ខណៈ​ដែល​ក្នុង​នោះ​បាន​ចុះ​បញ្ជី​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក​របស់​អង្គការ UNESCO ​បាន​៧​មក​ហើយ។

១. តំបន់​អង្គរ (ថ្ងៃ​ទី​១៤​ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ​១៩៩២)

២. របាំ​ព្រះ​រាជទ្រព្យ (ថ្ងៃ​ទី​៧​ខែ​វិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០០៣)

៣. ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ (​ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០០៨)

៤. ល្បែង​ទាញ​ព្រ័ត្រ (​ថ្ងៃ​ទី​២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥)

៥. ល្ខោន​ស្បែក​ធំ (ថ្ងៃ​ទី​២៥​ខែ​វិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០០៥)

៦. ចាប៉ី​ដង​វែង ​(ថ្ងៃ​ទី​៣០​ខែ​វិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០១៦)