សម្ដេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកលើកទី ៥


ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ សម្ដេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកលើកទី ៥ ( 5th ASEAN DEFENCE MINISTERS’ MEETING-PLUS ) លើប្រធានបទ ” ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ កសាងភាពរឹងមាំ ” ប្រព្រឹត្តឡើងនៅសណ្ឋាគារ Shangri_La ប្រទេសសិង្ហបុរី។