រដ្ឋសភា ចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការ អំពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍ នៅព្រឹកមិញ


fn-2016-09-28-15-52-56-0
fn-2016-09-28-15-52-56-1